English, French and German tekst below

HET DELICATE VAN EEN LIJN
Sinds 2015 teken ik weer volop. Ooit begon ik met tekenen (ca 1975), daarna volgde een periode van vooral schilderen. Nu ben ik dus weer terug bij mijn oude liefde.
Het directe, onverbiddelijke, delicate en heftige van de tekening.
THEMATIEK
Natuurlijk raakt me wat er allemaal gebeurt in de wereld. In mijn werk reageer ik niet letterlijk op wereldnieuws. Wel gaat het over universele thema's waar mensen zich in kunnen herkennen want de toeschouwer gaat op zoek naar elementen van het leven. Mijn werk krijgt betekenis door hun associaties en fantasieën.
Landschappen, dieren en mensen vormen mijn inspiratiebron. Niet vreemd voor iemand die in de bossen geboren en getogen is.

Ik kan nu zeggen dat het overlijden van mijn zoon (2005) sterke veranderingen teweeg heeft gebracht in mijn werk. Nu, na ruim 10 jaar, voel ik de ruimte weer die er lang niet was.
Sinds 2013 maak ik naast mijn tekeningen Herinneringsobjecten, kleine en grotere beschilderde objecten en kastjes. Er kunnen herinneringen in bewaard worden. Kunstobjecten met een extra persoonlijke betekenis.

In dit interview met Peter Deurloo voor De Gelderlander/AD vertel ik mijn verhaal.


CV
Monique van Stokkum (1952) woont en werkt in Boven Leeuwen, in het Land van Maas en Waal.
Academie voor beeldende vorming 1971 – 1976
Examens op academie Tilburg en Rotterdam 1975 en 1976 In 1978 werd de eerste van vier kinderen geboren, de laatste in 1990.
In 2005 overlijdt zoon Valentijn, 25 jaar.
Masterclasses in 1995 en 1996.
Studiereis 1997 en 1998 Reggio Emilia (Italië) ‘Kunst als taal’.
2003 -2013 masterclasses aan School voor oude schilderstechnieken.
Trainingen Filosoferen met kinderen n.a.v. kunst en erfgoed (vanaf 2011).
2015 en 2016 werkverblijf in Ierland in BAF, Ballinglon Art Foundation, Ballycastle (Mayo).
2018 werkverblijf in Skibbereen, Ireland (Kerry)

BEROEPSPRAKTIJK

Van 1971 tm 1998 docent Huis voor kunsten Lindenberg, Nijmegen.
Zelfstandig beeldend kunstenaar in Nijmegen vanaf 1994.
Schilderijen  en objecten. Vrij en in opdracht.
Vanaf 1986 t/m 2004 consulent kunsteducatie bij Edu-Art Gelderland (tegenwoordig Cultuur Oost).
Januari 2005 opening nieuw atelier en start activiteiten (eigen werk, opdrachten, cursussen)
Opgenomen in documentatie Gelderse kunstenaars BKdoc, Arnhem ,
Lid GBK(geweest), lid van BOKnet (beroepsvereniging voor prof. Kunstenaars)
Organisatie van Open Ateliers in Nijmegen Oost (2000 t/m 2004) en Kunstroute KunstBakens 

Vanaf 2017 inmiddels 5x begeleider geweest op Landelijke Kunstcongressen  georganiseerd door UWV voor kunstenaars met afstand tot arbeidsmarkt. Steeds in een ander museum (2018: museum MORE en Van Abbemuseum; 2019: museum Jan van der Togt)

Regelmatig is werk te zien tijdens exposities zowel solo als met groep.
Werk aangekocht door Instellingen en particulieren. Zoals Advocatenkantoor Dirkzwager Nijmegen, Ernst en Young, Notariskantoor Mostart Beek/Ubbergen, St. Maartenskliniek Nijmegen, BS De meiboom Nijmegen, Mariaschool Boven Leeuwen

Vanaf 2016 lid Pictoright
2018 stoppen met activiteiten voor onderwijs, kan me helemaal toeleggen op mijn teken- en schilder werk.

Vanaf februari 2017 werk vertegenwoordigd door Saatchi Art, Amerikaanse Online Galery.
Vanaf maart 2019 lid wordt mijn werk vertegenwoordigd door Artleader, Nederlandse Online Galerie voor professionals .
Vanaf februari 2020 wordt mijn werk vertegenwoordigd door Singulart, Franse Online Galery.
Prijzen bij mijn online galerieën zijn hoger dan in mijn atelier omdat transportkosten en commissie meegerekend zijn.

Social media: Instagram en Facebook


ABOUT THE ARTIST

THE DELICATE LINE
Since 2015 I make drawings again. In the beginning of my artist careeer I started with drawing (ca. 1975), then a period of painting followed . And now I'm back to my old love.
The directness, grim, delicate and strength of the drawing.

THEME
Of course I am touched by what is happening in the world. In my work I do not react  literally on the world news. Yet it is about universal themes in which people can recognize themselves. The viewer looks for elements of life. My work gets meaning through their associations and fantasies.
Landscapes, animals and people are my sources of inspiration. Not strange for someone who is born and raised in the woods.

I can now say that the death of my son (2005) brought about major changes in my work. Now, after more than 10 years, I feel the space again which was not there for a long time.
Since 2013 I make my Objects to Remember. Large and small painted objects in wich memories may be stored. Works of art with an extra personal significance.

Social media: Instagram and Facebook


A PROPOS DE LÁRTISTE

LA SENSIBILITÉ  D'UNE LIGNE
Après un periode (+-1975) d’avoir fait des dessins il suivit une période de peinture. Des 2015 j’ai recommencé á dessiner. Jáie retourné à mon ancien amour.
La ligne directe, implacable, sensible et impétueuse du dessin.
THEMATIQUE
Biensûr je me suis touché par ce qui se passe dans le monde. Dans mes oeuvres d’art , je n’en  réagis pas littéralement. Il s’agit quand même des thèmes universels  où les gens peuvent  s’identifier. Les spectateurs cherches des élements de la vie. Ils donnent signification á mes oeuvres d’art par leurs associations et fantasies.

Les paysages, les animaux et les gens m’ inspire. Pas étonnament pour quelqu’ un né et grandi dans un forêt.
En ce moment je peut dire que la mort de mon fils (2005) a causé des changements importants dans mon travail. Après plus de 10 ans, je sens l’espace qui n’était pas la tant d’années.  

Depuis 2013 , je fais des objets pour en garder des souvenirs chères. Des objets peints, grands et petits. Art avec signification personnelle.

Social media: Instagram et Facebook.


UBER DIE KUNSTLERIN

DAS DELICATE EINER LINIE
Seit 2015 mach Ich wieder Zeichnungen. Jeweils bin ich mit Zeichnungen (ca. 1975) gestartet, dann folgte eine Periode von Malerei. So, jetzt bin ich wieder zu meiner alten Liebe.
Das direkte, das grimmige, das zarte und ungestüme der Zeichnung.

THEMATIK
Natürlich berührt mich was in der Welt geschieht. In meiner Arbeit reagiere ich nicht buchstäblich auf was passiert in der Welt. Es handelt sich um universelle Themen, wo mit die Menschen sich identifizieren können. Der Zuschauer sucht nach Elementen des Lebens. Die tiefere Sinn meiner art entsteht durch Ihre Associationen und Fantasieen.
Tiere und Menschen sind die Brunnen meiner Inspiration.
Der Tod meines Sohns (2005) hat große Veränderungen in meiner Arbeit gebracht. Jetzt, nach mehr als 10 Jahren, fühle ich wieder die Freiheit in meiner Arbeit die lange nicht da war.

Seit 2013 mache ich neben meine Zeichnungen auch Erinnerung Objekte, große und kleine bemalte Objekte. Darin kann mann liebe Erinnerungen  aufbewahren. Kunst Objecten mit einer persönlichen Bedeutung.

Social media: Instagram und Facebook.


Leave a Reply